Woonzorg Sanniek Havelte

Welkom bij Woonzorg Sanniek

Woonzorg Sanniek wil ouderen met een zorgvraag een thuis bieden in een veilige en comfortabele omgeving. Een thuis waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen het verschil tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in een woonzorg voorziening zo klein mogelijk houden. Contact en overleg met familie vinden we belangrijk, ook zij moeten zich welkom voelen.

Locaties

Aanmelden?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor zorg van Sanniek, kunt u zich aanmelden bij de locatie van uw keuze. Dat kan telefonisch (de telefoonnummers staan onder het kopje ‘contact’) of per mail via [email protected].
U moet dan wel beschikken over een passende zorgindicatie. Om te komen wonen in Woonzorg Sanniek gaat het om een indicatie die door het CIZ is afgegeven voor zorg zonder verblijf of om een indicatie voor thuiszorg/wijkverpleging. Voor dagverzorging is een WMO indicatie van de gemeente nodig.
Wanneer u niet over een passende indicatie beschikt kunnen we eventueel samen met u bekijken of u daar mogelijk voor in aanmerking komt.