Woonzorg Sanniek Havelte

Privacybeleid

Woonzorg Sanniek respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contact gegevens

www.sanniek.nl

Boskampsbrugweg 2

7971 CL Havelte

06-55773874

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woonzorg Sanniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief versterkt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website te gebruiken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer ( BSN)

Met welk doel verwerken wij uw personeelsgegevens

Woonzorg Sanniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze zorgverlening uit te kunnen voeren
 • Het bieden van inzage in uw dossier
 • Het afhandelen van de betaling
 • U te kunnen bellen of mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Woonzorg Sanniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Woonzorg Sanniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens

Woonzorg Sanniek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woonzorg Sanniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast versterkt Woonzorg Sanniek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bezoekt u onze website

Woonzorg Sanniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op grond van AVG het recht op:

 • Inzage in de gegevens die wij van u verwerken
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.
 • (bepaalde) gegevens onder omstandigheden te laten verwijderen
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken
 • Ons te vragen uw gegevens over te dragen aan de andere partij, voor zover dit technische mogelijk is

U kunt een verzoek op basis van bovenstaande rechten indienen via onze mail [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Woonzorg Sanniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected] of 06-55773874.