Woonzorg Sanniek Havelte

Over Sanniek

VISIE

Woonzorg Sanniek wil ouderen met een zorgvraag een thuis bieden in een veilige en comfortabele omgeving. Een thuis waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging waarbij altijd rekening gehouden wordt met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen het verschil tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in een woonzorg voorziening zo klein mogelijk houden. Contact en overleg met familie vinden we belangrijk, ook zij moeten zich welkom voelen.

Woonzorg Sanniek hanteert om dit te bereiken de volgende uitgangspunten:

  • Prettig wonen, zowel fysiek als sociaal. De appartementen zijn van goede kwaliteit en bieden voldoende privacy, de gebouwen ogen aantrekkelijk en nodigen uit tot ontmoeten, er is voldoende te beleven.
  • Hoge kwaliteit van zorg & veiligheid. Kleine teams van deskundig personeel wat 24 uur per dag de nodige zorg kan bieden.
  • De organisatiestructuur van Woonzorg Sanniek is ‘plat’ met veel eigen verantwoordelijkheid voor bewoners en medewerkers, ruimte voor initiatieven en een open houding naar “buiten”.
  • Het wonen en de zorg in Woonzorg Sanniek zijn voor iedereen betaalbaar: de huren blijven onder de huurtoeslaggrens, de zorgkosten zijn landelijk vastgesteld en de servicekosten zijn laag te noemen.

De locaties zijn echt kleinschalig, zo klein dat we elkaar goed kennen en tegenkomen. De sfeer is informeel, bewoners mogen meedenken en meehelpen als ze dat willen. Over het eten en activiteiten vindt bijvoorbeeld als vanzelfsprekend overleg plaats. Bewoners bepalen zelf wanneer ze in de gemeenschappelijke ruimte willen verblijven of in hun eigen appartement. De regie en verantwoordelijkheid ligt zoveel mogelijk bij de bewoner/cliënt. Familie maar ook anderen die in het dorp wonen zijn welkom, net als thuis.
Tegelijkertijd is Woonzorg Sanniek een erkende zorginstelling die zorg van prima kwaliteit levert. In Woonzorg Sanniek werkt uiteraard gediplomeerd en deskundig personeel. Maar het is een klein team en bewoners en medewerkers kennen elkaar en zijn geen nummer. We houden ons aan de eisen die door zorgverzekeraars en/of zorgkantoren worden gesteld, voor iedere cliënt is er een individueel zorgplan waar de bewoner invloed op heeft, er vindt gestructureerd overleg met bewoners en familie/contactpersonen plaats, er wordt samen gewerkt met artsen en andere hulpverleners, er is een transparante registratie, een klachtenprocedure en dergelijke.
Kortom: de zorg is gewoon goed maar de menselijke maat is bijzonder.

HET ONTSTAAN

Zorginstellingen werden steeds bedrijfsmatiger, grootschaliger en bureaucratischer. De directe zorgverlening werd afstandelijker en ook schraler. De administratie leek vaak belangrijker dan de zorg zelf. Begin 2011 vonden Jacqueline Smit en haar collega Meta Kroon dat dit toch anders zou moeten kunnen.
In oktober 2011 kochten zij een voormalig restaurant in Kerkenveld en dat hebben zij samen met hun mannen verbouwd tot de eerste locatie van wat Woonzorg de Berkenhof zou worden. Dat bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en werd een succes. In 2012 kwam de vraag kwam of we ook in de leegstaande school in het dorp Ansen een dergelijke voorziening zouden wilden opzetten. Daar zijn we op ingegaan. In 2015 werden we benaderd over het voormalige gemeentehuis in Havelte wat in 2016 als woonzorglocatie in gebruik genomen kon worden. In 2018 volgde in de voormalige school in Fort de vierde kleinschalige locatie. In alle gevallen gold: een ander gebouw, een andere sfeer maar hetzelfde concept en dezelfde kwaliteit.
In 2021 werd besloten Woonzorg de Berkenhof te splitsen in twee verschillende organisaties. De locaties Kerkenveld en Fort zijn verder gegaan als Woonzorg de Bremhoeve en de locaties Ansen en Havelte vormen nu Woonzorg Sanniek.

ORGANISATIE

Woonzorg Sanniek is nu een officieel erkende zorgorganisatie met “productieafspraken” met gemeentes en zorgkantoor. De organisatie voldoet tenminste aan de eisen die aan elke zorginstelling gesteld worden.

Wonen en zorg zijn financieel gescheiden. Dat betekent dat u een appartement huurt en de zorg wordt geboden door Woonzorg Sanniek. De huur van de appartementen ligt onder de huurtoeslaggrens, de servicekosten zijn beperkt en voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. Meer informatie hierover vind u onder het kopje ‘financiën en kosten’.

Woonzorg Sanniek is een kleinschalige en overzichtelijke organisatie. In elke locatie werkt een vast team van medewerkers met een locatiecoördinator.

Bestuur
Jacqueline Smit is als bestuurder verantwoordelijk voor de organisatie. Dat ‘besturen’ vult zij graag praktisch en laagdrempelig in. Zij is voor iedereen bereikbaar en steekt indien nodig daadwerkelijk de handen uit de mouwen.

Raad van Commissarissen
Als bestuur wordt zij gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit drie personen die erop toezien dat de beslissingen die genomen worden bijdragen aan wat Woonzorg Sanniek wil bieden: een prettige woonomgeving en goede zorg, betaalbaar en met niet meer bureaucratie dan echt nodig is.

Cliëntenraad
Er is ook een cliëntenraad. Deze bestaat uit twee leden namens elke locatie en één lid namens de deelnemers van de dagbesteding. De cliëntenraad vergadert ongeveer vijf maal per jaar en belangrijke ontwikkelingen worden daar besproken. Het bestuur wordt door de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd geadviseerd. De namen van de leden zijn op elke locatie beschikbaar.

Ondernemingsraad
Woonzorg Sanniek heeft ook een ondernemingsraad.

KWALITEIT

Cliëntentevredenheidsonderzoek

Jaarlijks wordt een onafhankelijk en anoniem onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de cliënten. De onderwerpen waarnaar gevraagd wordt zijn in overleg met de cliëntenraad vastgesteld. In 2020 werd de kwaliteit gemiddeld door de cliënten (van toen nog Woonzorg de Berkenhof) met een 9,01 beoordeeld.

Kwaliteitsplan

Bekijk ons Kwaliteitsjaarplan 2024.

Klachtenprocedure

Er bestaat een verschil tussen iets waar je niet echt tevreden over bent en een klacht. Wanneer een cliënt ergens niet tevreden over is, is het gewenst dat zij dit met een medewerker bespreekt en dat het probleem naar ieders tevredenheid wordt opgelost. Wanneer dit niet het geval is kan de cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht indienen bij de bestuurder van Woonzorg Sanniek. Dit moet schriftelijk gebeuren. Bekijk hier de officiële klachtenprocedure.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2021
Bekijk hier het jaarverslag 2022