Woonzorg Sanniek Havelte

Aanmelden

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor zorg van de Sanniek, kunt u zich aanmelden bij de locatie van uw keuze. Dat kan telefonisch (de telefoonnummers staan onder het kopje ‘contact’) of per mail via [email protected].
U moet dan wel beschikken over een passende zorgindicatie. Om te komen wonen in Woonzorg Sanniek gaat het om een indicatie die door het CIZ is afgegeven voor zorg met verblijf of om een indicatie voor thuiszorg/wijkverpleging. Voor dagverzorging is een WMO indicatie van de gemeente nodig. 
Wanneer u niet over een passende indicatie beschikt kunnen we eventueel samen met u bekijken of u daar mogelijk voor in aanmerking komt.

WACHTLIJST

Voor deelname aan de dagverzorging is er doorgaans geen wachtlijst. Voor wonen met zorg is dit meestal wel het geval. De wachttijd is wisselend en uiteraard afhankelijk van het beschikbaar komen van een appartement. De gemiddelde wachttijd zegt niet veel: sommigen slaan hun ‘beurt’ graag over. De mate van urgentie weegt meestal zwaarder dan de tijd waarop u op de wachtlijst staat.